Cookies en privacy

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement van Jumbo Supermarkten B.V. en Jumbo Distributiecentrum B.V. (“Jumbo”) beschrijft van welke cookies Jumbo gebruik maakt via haar website jumbowerkt.nl (hierna: Website) en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Welke cookies hanteert Jumbo en voor welk doel?

Functionele cookies

Jumbo maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies de vacatures die je bewaart en informatie die je in (sollicitatie)formulieren opneemt. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies en remarketing

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Jumbo gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van de Website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jumbo verstrekt. Jumbo verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Jumbo kan de gegevens die met behulp van Google Analytics zijn verkregen tevens gebruiken  voor remarketing en retargeting doeleinden, indien er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies. Het doel hiervan is om jou interessante en op maat gemaakte vacatures te kunnen tonen. Om dit te realiseren plaatst Jumbo via de Website cookies op jouw Apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de Website te volgen en een profiel (customerID) van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Jumbo jou op maat gemaakte vacatures tonen op websites van derden

 

Uitlezen informatie zonder cookies

Naast het plaatsen van cookies, leest Jumbo ook informatie uit jouw browser en Apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Jumbo (technische) eigenschappen van jouw Apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Jumbo gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

 

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Jumbo voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kan je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

 

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Website bekend worden gemaakt.

 

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen via het Serviceformulier. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

 

PRIVACY STATEMENT

Jumbo verzamelt via haar website jumbowerkt.nl (hierna: “Website”) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Website gebruik maakt.

 

1. Inhoudsopgave
In dit Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Inhoudsopgave;
 2. Wie is Jumbo?;
 3. Contact met Jumbo;
 4. Automatisch gegenereerde Informatie;
 5. Solliciteren;
 6. Jumbo Job Alert;
 7. Cookies;
 8. Statistisch onderzoek;
 9. Bewaren van Informatie;
 10. Verstrekking aan derden;
 11. Bescherming van jouw Informatie;
 12. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie;
 13. Minderjarigen;
 14. Wijzigingen in dit Privacy Statement;
 15. Vragen?

 

2. Wie is Jumbo?
Jumbo Supermarkten B.V. & Jumbo Distributiecentrum B.V. (hierna gezamenlijk: “Jumbo”) zijn onderdeel van de Jumbo Groep en houden zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail. Jumbo Supermarkten B.V. houdt zich tevens bezig met het werven van personeel via de Website.

Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen. Jumbo heeft deze manier van verzamelen, gebruiken en opslaan aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

3. Contact met Jumbo
Als je contact opneemt met de recruiters van Jumbo omdat je vragen hebt over de vacatures van Jumbo of de procedures hieromtrent, zullen wij jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) en jouw vraag opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Jumbo een verzoek doet om inzage in de Informatie die Jumbo over jou opslaat of als jij Jumbo verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 12 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

 

4. Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te kunnen beveiligen) heeft Jumbo bepaalde Informatie nodig. Jumbo verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), customerID, het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 8 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 7 “Cookies” van toepassing.

 

5. Solliciteren

Via de Website kan je solliciteren op een bepaalde vacature. Wanneer je solliciteert, wordt je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele) tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboortedatum en opleidingsniveau is verplicht. Daarnaast verzoekt Jumbo je om een motivatie en CV te uploaden.

Ook moet je de volgende vragen beantwoorden:

 • Ben je door een medewerker geïnformeerd over deze vacature?
 • Heb je ervaring binnen de retail/horeca?
 • Geef aan op welke dagdelen je beschikbaar bent

Jumbo gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

 

6. Jumbo Job Alert 
Je kunt je opgeven om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij Jumbo. Jumbo zal de nieuwste vacatures dagelijks, dan wel wekelijks, aan je verzenden. Als je je hebt aangemeld voor de Jumbo Job Alert, maakt Jumbo gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de Job Alert.

Om je zo gericht mogelijk vacatures te zenden, dien je de volgende velden in te vullen: bedrijfsonderdelen, locatie, opleidingsniveaus, werkervaring, functies, uren per week en provincies.

Indien je geen Job Alert meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke Job Alert is opgenomen.

 

7. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Jumbo van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.

De Informatie die via cookies van Google Analytics worden verkregen, kunnen zoals beschreven in het cookie statement worden gebruikt om een profiel van je op te bouwen zodat we je, ook op websites van derden, voor jou interessante vacatures kunnen tonen. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen middels het serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

 

8. Statistisch onderzoek
Jumbo streeft er naar om jou een Website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Website kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

 

9. Bewaren van Informatie
Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

 

10. Verstrekking aan derden
Zonder jouw toestemming zal Jumbo jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Jumbo maakt bij het aanbieden van de Website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Jumbo heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Jouw Informatie wordt in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Jumbo bepaalde (gepseudonimiseerde) Informatie opslaat op servers buiten de EER. Waar Jumbo de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Jumbo kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Jumbo kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Jumbo jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Website kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Jumbo verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Jumbo heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Jumbo heeft alleen betrekking op Informatie die via de Website van Jumbo is verkregen. Jumbo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

11. Bescherming van jouw Informatie
Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

12. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan je doen via het serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

Jumbo zal binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Jumbo zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Jumbo besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Jumbo aangeven waarom zij dat niet zal doen.

 

13. Minderjarigen 
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website van Jumbo. Als de jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Jumbo zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

 

14. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 27 oktober 2016

 

15. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht te sturen via het Serviceformulier op https://jumbo2016.demo.endouble.net/contact/.

Er zijn momenteel geen gerelateerde vacatures gevonden.

Maak een job-alert aan

Wil je graag bij Jumbo werken?

Maak dan een job-alert aan. Je krijgt automatisch bericht als we een vacature voor je hebben!

Scroll omhoog